Stadion Kantrida

Grad Rijeka i regija


Najveća komparativna prednost Rijeke njen je geostrateški položaj zahvaljujući kojem je uvrštena na mapu devet najvažnijih europskih prometnih koridora. Smještena u dubokoj točki Kvarnerskog zaljeva, na mjestu gdje Mediteran susreće zapadnu Europu, Rijeka ostvaruje sve preduvjete za razvoj pomorskoga gospodarstva i povezanih djelatnosti, na mjestu gdje se spajaju dva europska svijeta.

grad1

Gospodarske grane vezane uz more, poput Luke, Brodogradilišta, turizma, predstavljaju istovremeno i riječko nasljeđe i potencijal za budući razvoj grada, a metropolitanski prostor Rijeke, odnosno zona utjecaja Rijeke na okolicu, lokalno je tržište za sve proizvode i usluge iz grada.

Temeljni prirodni resurs Rijeke je obilje pitke visokokvalitetne vode, čiji glavni izvor je rijeka Rječina. U samome središtu grada 16 je izvorišta pitke vode, a ušće Rječine u Jadransko more najvažnije je obilježje Rijeke.

GALERIJA

Kvarnerski zaljev u kojem se smjestila Rijeka poveznica je svih prirodnih raznolikosti koji se isprepleću na prostoru Primorsko-goranske županije. Upravo ta raznolikost sadržaja na malom prostoru, kombinacija obale, otoka i gorja, temeljna je prednost turističke ponude i nove ekonomske strukture regionalnog gospodarstva. Pritom je turizam same Rijeke u ekspanziji po broju stranih gostiju i posjeta gradu.

Sve to predstavlja razumne temelje za daljnja ulaganja u poboljšanje prometne infrastrukture (ceste, željeznica, pomorski prijevoz i zračna luka na Krku), kao i sve projekte koji će biti u funkciji daljnjeg urbanog razvoja.

Grad Rijeka, kao veliki hrvatski grad, svoje potencijale još snažnije ostvaruje ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, definirana su tri glavna cilja: razvoj Riječkog prometnog pravca, razvoj novog gospodarstva temeljenog na znanju i novim tehnologijama te socijalna uključenost svih stanovnika.

grad2

U Riječki prometni pravac ulažu se značajna sredstva u području izgradnje nove lučke infrastrukture i nove marine s pratećim sadržajima. U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci nastavlja se izgradnja riječkog Kampusa, te se potiču svi znanstveno-istraživački projekti usmjereni prema lokalnom gospodarstvu.

Gradski projekti privlače sredstva EU, privatnih i javnih investitora, razvija se partnerstvo na europskoj razini, a ono što je ključno, tiče se razvoja gospodarstva: traže se investitori koji će ulagati u gospodarske projekte.

Rijeka upravo kreće u najveći investicijski ciklus u zadnjih 200 godina: moderna lučka, cestovna i željeznička infrastruktura, komunalna infrastruktura vezana uz vodovod i odvodnju, Sveučilišni kampus, Sveučilišna bolnica, nova marina, novi stadion – to su samo neki veliki projekti čija realizacija je već započela.

Više o Gradu Rijeci možete saznati na službenim gradskim web stranicama i na portalu Moja Rijeka.

LOKACIJA

O Gradu Rijeci

 • Grad Rijeka nalazi se na 14º26′ istočne geografske dužine i 45º21′ sjeverne geografske širine.
 • Grad Rijeka zauzima površinu od oko 44 km2. Na tom prostoru živi 128.624 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011.), što daje jednu od najvećih gustoća naseljenosti u ovom dijelu Europe, od 2.923 stanovnika po km².
 • Dužina riječke obale iznosi 26,20 km, a Rijeka ima čak 20 gradskih plaža (površine 52.343 m²), čemu treba pridodati i dvije uređene plaže za pse.
 • Srednja godišnja temperatura u Rijeci je 13,8 ºC, prosječna vlažnost tijekom godine je 58%, ukupne godišnje padaline iznose 1.228 mm, dok u godini ima ukupno 86 kišnih dana. Po svim karakteristikama Rijeka se nalazi u ugodnoj mediteranskoj klimi, s ponešto pojačanom vlagom u travnju i studenome.
 • Temeljni je prirodni resurs Grada Rijeke obilje pitke visokokvalitetne vode, a glavni je izvor rijeka Rječina. Dužina Rječine (kroz područje grada do ušća) iznosi 7,5 km, a Rječina se ulijeva u more na području Delte. Sjeveroistočni dio Rijeke vodozaštitno je područje zbog rijeke Rječine, a u samome središtu grada 16 je izvorišta pitke vode. Upravo je taj spoj rijeke Rječine i Jadranskog mora najvažnije obilježje Rijeke i velik potencijal za gospodarski razvoj.

grad3

Primorsko-goranska županija

 • Primorsko-goranska županija smještena je na zapadnom dijelu Hrvatske i ima površinu 3.5888 km2 što čini 6,3% teritorija Hrvatske.
 • Na području županije živi 296.123 stanovnika (6,9% hrvatskog stanovništva).
 • Dužina morske obale je 1.065 kilometara
 • u akvatoriju se proteže na 55 otoka.
 • Primorsko-goranska županija treća je najrazvijenija županija u Hrvatskoj.
 • Društveni bruto proizvod PC iznosi 12.305 Eura, a prosječna mjesečna bruto plaća je 946 Eura.
© 2014 Stadion Kantrida
Sva prava pridržana.
Nazad na vrh